Shw diskuterar litteratur och pladdrar om böcker..

måndag, juni 27, 2005

Öfre Östermalm av Eleonora Luthander, dikter, 060624.

Öfre Östermalm är en diktsamling av Eleonora Luthander fd. civilekonom från Belgrad som under en tid arbetade inom Stockholms hemtjänst. Dikterna tillkom i trappuppgångar mellan jobb.

Det här dikterna är skrivet på ett direkt språk och skildrar en kvinnas erfarenheter av arbete inom hemtjänsten. Det saknas något för att lyckas gripa tag i mig som läsare. Jag gillar enkel och direkt lyrik men detta saknar metaforer och djup vilket gör att vissa dikter faller platt till marken utan att alls beröra medan andra sticker ut av kamplusta och politisk stingens.
*****