Shw diskuterar litteratur och pladdrar om böcker..

torsdag, november 17, 2005

Fyrväktaren av Jeanett Winterson

Jag älskar den ibland lite svåråtkomliga Jeanette Winterson som tar mig med till andra dimensioner. Det är saga och myt, det är många referenser till andra litterära verk och Bibeln. Det är en bok som kräver flera omläsningar för att omfatta den.

En flicka har blivit föräldralös och tas tas om hand av fyrvaktaren, gubben Pew. Fyren är belägen längst ute bland klipporna nordvästraste hörn. I fyrtornet lär Pew henne vad fyrvaktande egentligen går ut på: Att sprida ljus och berätta historier. Det har alltid funnits en fyrväktare som heter Pew, som kan berätta berättelser utan början och utan slut. Han berättar olika historier men allra mest handlar det om prästen Babel Dark och hans svåra kamp mot kärleken. Pastor Dark lever två månader om året i Bristol tillsammans med den älskade Molly. Han kommer dit utarmad av sitt eget mörker, väcks till liv av kärleken och lever på de två månadernas ljus under resten av året. I Bristol kallar han sig inte Dark, utan Lux. Mörker och ljus. Övriga året lever han med en prydlig men helt igenom fantasilös kvinna och blir som en främling i sitt eget liv.

Det är en enkel berättelse som rymmer storheter av poesi, myt och saga. Svårfångad men oerhört innehållsrik.
*****